Basic-Fit House Rules
Basic-Fit House Rules

HUIS- REGELS

Wij vinden het belangrijk dat iedereen bij Basic-Fit op een veilige manier kan sporten in een prettige omgeving. Voor iedereen die de club betreedt gelden volgende regels :

De huisregels van Basic-Fit

We houden de club samen schoon en gezond

 • Het dragen van schone sportschoenen en gepaste sportkleding is verplicht
 • Tijdens de training maak je gebruik van een handdoek en maak je het door jou gebruikte apparaat schoon voor je medesporters
 • Etenswaren en niet-afsluitbare drinkbekers zijn niet toegestaan in de sportruimten
 • Roken en het gebruik en/ of verspreiden van verboden middelen in de club is verboden
 • Dieren op de club zijn niet toegestaan met uitzondering van hulphonden

Wij respecteren de privacy en rust van anderen

 • Het gebruik van mobiele apparaten is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Bellen in de sportruimten en het maken van foto’s of filmopnames waarbij de privacy van medesporters wordt geschonden, is niet toegestaan
 • Laat de apparatuur niet luidruchtig op de grond vallen, vermijd harde geluiden tijdens het sporten, beperk het geluidsniveau van je muziek
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld wordt niet getolereerd in de club
 • Ongewenste en/ of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd in de club
 • Houd apparaten beschikbaar voor anderen indien je deze niet actief gebruikt

We willen een veilige club voor iedereen

 • Het is verplicht een geldend toegangsbewijs bij je te hebben als je de club betreedt
 • Kinderen jonger dan 12 jaar worden niet toegestaan in de club
 • De aanwijzingen van het personeel van Basic-Fit dienen te worden gerespecteerd en opgevolgd; Basic-Fit is bevoegd om, indien zij daar redelijke gronden voor heeft, personen tijdelijk of blijvend de toegang te ontzeggen tot een of meer van haar clubs en verwijst hiervoor naar de geldende algemene voorwaarden
 • Zorg dat je zelf weet hoe je apparaten gebruikt en oefeningen uitvoert. Respecteer je grenzen en zorg dat je weet wat je aankunt, eventueel met advies van een (medisch) specialist. Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen welzijn
 • Gebruik de apparatuur alleen voor de daarvoor bestemde doeleinden en leg na het sporten de materialen terug op de daarvoor bestemde plaatsen
 • Verkoop- en/ of promotieactiviteiten of het geven van PT diensten zijn niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Basic-Fit
 • Persoonlijke bezittingen die niet nodig zijn om te sporten zoals jassen, tassen, helmen, etc zijn niet toegestaan in de sportruimten. Wij raden je aan geen waardevolle spullen mee te nemen en om voor het opbergen van jouw eigendommen gebruik te maken van de lockers. Lockers worden dagelijks leeggemaakt; Voor aansprakelijkheid bij schade of diefstal verwijzen we naar de geldende algemene voorwaarden van Basic-Fit
 • Droog je na het douchen af in het natte gedeelte van de kleedkamer om valpartijen en onnodig vies worden van de kleedkamers te voorkomen. In verband met hygiëne is het niet toegestaan je te scheren in de kleedkamers
 • Als je sport in een Basic-Fit club waar op bepaalde tijden geen personeel aanwezig is, dien je jezelf te vergewissen van de veiligheidsprotocollen die gelden en bekend worden gemaakt op de club.