Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Een soort spelregels dus. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Basic-Fit te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op www.basic-fit.nl en op te vragen bij de balie van een Basic-Fit club.

Basic-Fit: Daarmee bedoelen we Basic Fit Nederland B.V. en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Basic-Fit.
Basic-Fit pas: Dit is jouw toegangspas om binnen te kunnen komen bij een van onze Basic-Fit clubs.
Basic-Fit Club of Club: de fysieke plek waar Basic-Fit fitness aanbiedt. Dit kan ook je thuisclub zijn.
Extra: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Basic-Fit kunnen worden afgenomen in aanvulling op het basislidmaatschap.
Gastheer/vrouw: Onze Basic-Fit medewerker die zorgt voor het beheer van een Basic-Fit Club.
Medegebruikers: Indien je kiest voor ons Premium lidmaatschap, mag je 1 andere persoon aanwijzen als medegebruiker van jouw lidmaatschap. Jouw medegebruiker heeft dezelfde rechten als jij hebt, maar jij bent de eigenaar van het lidmaatschap en de enige die wijzigingen kan aanbrengen in je lidmaatschap. Een medegebruiker moet aantoonbaar op hetzelfde adres wonen. Basic-Fit kan vragen jouw medegebruiker als zodanig te registreren. Je medegebruiker kan worden gevraagd aan te tonen dat jullie op hetzelfde adres wonen. Dit kan bijvoorbeeld door een bewijs van inschrijving bij de gemeentelijke basisadministratie en/of een identificatiebewijs.
Ingangsdatum: De overeenkomst gaat in op de dag van jouw inschrijving. De ingangsdatum wordt opgeschoven als je gebruik maakt van een promotie, bijvoorbeeld gratis sporten tot 1 juli. Als je je dan bijvoorbeeld op 12 mei inschrijft, is de ingangsdatum van je overeenkomst 1 juli. De periode tussen 12 mei en 1 juli kun je uiteraard al sporten en ben je in het geval van deze promotie geen betaling schuldig, onder voorbehoud van artikel 6. Dit laat onverlet dat deze voorwaarden van toepassing zullen zijn vanaf het moment van inschrijving. Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft voor de opening van jouw club, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving. Inschrijving: een inschrijving waardoor je lid wordt van Basic-Fit. Dit kan op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 2a.
Jeugdlid: Je kunt bij ons lid worden vanaf 12 jaar. Tussen 12 en 16 jaar ben je een jeugdlid. Om jeugdlid te worden moet je je komen inschrijven op de club met een van je ouders of wettelijke begeleiders die door ondertekening van de overeenkomst hun toestemming moeten geven voor jouw overeenkomst. Als je tussen de 12 en de 16 jaar oud bent, ben je welkom om te komen sporten als je onder begeleiding en verantwoordelijkheid komt van een persoon die minimaal 16 jaar oud is en zelf ook lid is.
Kiosk: Dit is onze digitale selfservice portal die beschikbaar is op de club. Hierop kun je je inschrijven maar bijvoorbeeld ook gegevens wijzigen en extra’s toevoegen of wijzigen in je overeenkomst.
Lid/ Leden: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent. Basic-Fit kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de Basic-Fit pas is, dan wel dat je een medegebruiker bent. Lidmaatschapsovereenkomst of overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Basic-Fit en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s.
Thuisclub: Jouw Basic-Fit club waar je kunt sporten en die in jouw overeenkomst wordt aangemerkt als je basisclub. Dit is de club die het dichtst bij je woonadres is, of een andere club indien je dat zelf hebt aangegeven bij jouw inschrijving. Bij onze Comfort en Premium lidmaatschappen mag je sporten in al onze clubs, maar houden we ook een club aan als je Thuisclub.
Vriend: In geval van Premium lidmaatschap mag jij en je medegebruiker altijd een vriend meenemen. Deze vriend dient geregistreerd te worden voordat toegang tot de club wordt verkregen zoals beschreven in artikel 3b van deze algemene voorwaarden.


ARTIKEL 2: LID WORDEN EN TOEGANG

a. Je bent welkom om lid te worden bij Basic-Fit. Dit kan op de volgende manieren:
1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.basic-fit.nl); of
2. Op de club door het invullen van het inschrijfformulier op de kiosk. In geval van nood of indien je jeugdlid wilt worden hebben we ook nog gewoon papieren inschrijfformulieren op de clubs.

b. Indien je je inschrijft via de website heb je het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Dit kun je doen op een van de manieren die beschreven zijn in artikel 10c van deze algemene voorwaarden. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving op de club. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Basic-Fit naar rato (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

c. Als je lid wordt van Basic-Fit, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Als je niet voldoet aan je betalingsverplichting, kan Basic-Fit besluiten de overeenkomst te beëindigen. Om in een Basic-Fit club binnen te komen heb je jouw eigen Basic-Fit pas nodig.

 

ARTIKEL 3: BASIC-FIT PAS

a. De Basic-Fit pas is eigendom van Basic-Fit en mag je gebruiken tijdens de overeenkomst.

b. Je kunt je lidmaatschap niet overdragen aan iemand anders. In geval van Premium kun jij of je medegebruiker dus met een vriend komen of je komt samen met je medegebruiker (als je medegebruiker als vriend is geregistreerd), waarbij maximaal twee personen tegelijk sporten met één pas. Bij onze andere lidmaatschappen kun je geen vriend meenemen. Als je iemand mee wilt nemen die geen lid is, kan deze persoon uiteraard een dagpas kopen. Een vriend dient door jou te worden geregistreerd op My Basic-Fit (via de website of de Basic-Fit app). Je vriend dient ook deze algemene voorwaarden en de huisregels te accepteren voor gebruik van de Basic-Fit Club. Vervolgens ontvangt je vriend een tijdelijke toegangscode. Je vriend kan geen gebruik maken van de Extra’s die jij hebt toegevoegd aan je Overeenkomst, met uitzondering van Live Groepslessen indien je deze als extra hebt genomen. Indien de persoon die jij mee wilt nemen als vriend tussen de 12 en 16 jaar oud is, kan deze persoon slechts als vriend worden geregistreerd, indien de ouders of wettelijke vertegenwoordiger van deze persoon op de club toestemming geven om als vriend te komen sporten op de Club.

c. Jij bent als Lid verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik of misbruik van de Basic-Fit pas en het lidmaatschap. Jij dient er dan ook voor te zorgen dat medegebruikers of vrienden de algemene voorwaarden en huisregels van Basic-Fit respecteren en naleven.

d. Indien je je Basic-Fit pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je een nieuwe pas aanschaffen op de selfservice kiosk op de Club. Hierdoor wordt een gestolen pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt €5,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan op de kiosk waarna de pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht.

 

ARTIKEL 4: LIDMAATSCHAP, TERMIJN

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website of op de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van jouw club en tot de virtuele groepslessen die op de club worden aangeboden. Met een Comfort of Premium lidmaatschap heb je daarnaast toegang tot alle clubs van Basic-Fit. Voor toegang tot een Ladies Club moet je daarnaast ook de Extra “live groepslessen” afsluiten.

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor ofwel 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd of, als flexibele variant, voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. Daarnaast kun je bij iedere vorm voor een jaar kiezen of je deze in een keer vooruit betaalt of per 4 weken.

c. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de Basic-Fit app. Bij Comfort en Premium lidmaatschappen krijg je ook toegang tot onze pro-app met extra trainings- en voedingsschema’s en toegang tot onze online coach.

d. Bij ons Premium lidmaatschap kun je de pas delen met een medegebruiker en mag je ook een vriend meenemen.

e. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je ook op onze kiosk een dagpas kopen. Je kunt met de dagpas ook gebruik maken van Live Groepslessen indien die beschikbaar zijn op de betreffende club. Na aanschaf heb je een beperkte tijd om je dagpas te activeren. De datum tot wanneer je kunt activeren is opgenomen op de dagpas. De dagpas geeft eenmalige toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd op een club naar keuze binnen het land van aankoop.

 

ARTIKEL 5: EXTRA’S

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende extra’s aan. Deze kunnen per club verschillen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor extra’s, is te vinden op www.basic-fit.nl of is in de Basic-Fit club op te vragen.

b. Je kunt een extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst. Een extra kan ook op ieder moment worden afgemeld gedurende de overeenkomst. Afmelden is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de extra (je kan het zelf regelen via My Basic-Fit of de kiosk op de Club) met inachtneming van tenminste 30 dagen opzegtermijn gedurende de looptijd van de overeenkomst. De extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst.

c. Indien je de extra later aangaat dan de start van je lidmaatschap, dan is de ingangsdatum van de extra de eerste dag van de eerstvolgende betaaltermijn nadat Basic-Fit de aanmelding voor de extra heeft ontvangen. Op de extra’s zijn de artikelen 2a, 2b, 2c en 4 van overeenkomstige toepassing. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Over de tijd tussen activering en de eerste dag van de volgende 4 wekelijkse betalingsperiode kan je naar rato een aanvullende betaling voor de Extra verschuldigd zijn. De betaling voor een extra zal worden toegevoegd aan de betaling van het lidmaatschapsgeld en ineens worden geïncasseerd.

d. In geval van de extra “live groepslessen” mag je binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken van de live groepslesfaciliteiten van Basic-Fit op de clubs waar dat wordt aangeboden. Dit is niet op iedere club het geval. Jeugdleden mogen niet aan de live groepslessen deelnemen. Voor iedere live groepsles geldt een beperkt aantal deelnemers (vol=vol). Basic-Fit kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen gereserveerd dienen te worden op een door Basic-Fit te bepalen wijze.

e. In geval van de extra ‘Yanga Sportswater’ mag tijdens het sporten onbeperkt je bidon vullen met Yanga Sportwater. Er geldt wel een redelijke tijdsinterval tussen twee tapbeurten. Zorg dat je bidon groot genoeg is.

f. Indien je lid wordt en kennis wilt maken met de club kun je een introductiesessie kopen bij je Club. Dit kun alleen jij doen, niet je medegebruikers of vrienden. Je kunt wel meerdere sessies kopen, zodat jouw vrienden of medegebruikers hier ook gebruik van kunnen maken. Basic-Fit verzorgt de introductiesessie niet zelf, maar besteedt dit uit aan de onderneming die de Personal Training op de club verzorgt.

 

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN BETALING

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of op de Clubs.

b. Als je lid wordt bij Basic-Fit kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

c. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd.

e. Indien je kiest voor betaling per 4 weken bij een overeenkomst voor een jaar of voor een overeenkomst die flexibel opzegbaar is, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven per 4 weken. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden.

f. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank.

g. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij incassokosten in rekening brengen en kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd die zouden moeten worden voldaan gedurende de looptijd van de overeenkomst plus de incassokosten die in rekening worden gebracht.

h. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.

i. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.

 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN

a. Basic-Fit geeft aan wat de openingstijden zijn per Basic-Fit club. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van calamiteiten of feestdagen. Soms zullen we een club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren.

b. We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. In dat geval heb je geen recht op restitutie van lidmaatschapsgeld. Indien jouw thuisclub of club van voorkeur om wat voor reden niet of niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere clubs. Indien je langer dan 14 dagen niet op je thuisclub kunt sporten of indien we een club om wat voor reden dan ook permanent moeten sluiten of verhuizen naar een andere locatie, zullen we je thuisclub aanpassen naar de dichtstbijzijnde club mits deze in een straal van 5 kilometer van de in jouw overeenkomst vermelde thuisclub ligt.

c. Als er na sluiting of verhuizing van een club in deze straal geen andere club is, dan kun je kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst beëindigen vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

d. Sommige van onze clubs zijn 24 uur geopend gedurende bepaalde dagen. Op onze website kun je zien welke clubs dat zijn. Indien een club 24 uur per dag geopend is, kan het zijn dat op deze clubs gedurende bepaalde uren geen personeel aanwezig is. Dit zal doorgaans tussen 22.30 en 7.00 uur zijn. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club, maar door cameratoezicht. In het geval er geen personeel op de club aanwezig is, moet je ouder dan 18 jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de club.

 

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.

 

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE

a. Als je gaat verhuizen, kun je bij onze clubs blijven sporten. We zullen je thuisclub omzetten naar de dichtstbijzijnde club bij je nieuwe woonadres of een andere club indien dat je voorkeur heeft. Indien er geen club is in een straal van 5 km van je nieuwe woonadres, dan kun je zelf aangeven welke club je als thuisclub wilt aanwijzen. Ook geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is door een kopie van de inschrijving bij je gemeente.

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kunt maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je overeenkomst, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.

c. Opschorting van je lidmaatschap om welke reden dan ook is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

c. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen op de kiosk in de club of op MyBasic-Fit (via de website of de Basic-Fit app).

d. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je niet houdt aan de huisregels of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Basic-Fit je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. De beoordeling van de situatie is exclusief voorbehouden aan Basic-Fit.

e. Samen sporten wordt bij Basic-Fit gestimuleerd. Het coachen van andere sporters op de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training diensten aanbiedt kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen.

f. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, illegaal toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort, kan Basic-Fit hiervoor als boete de waarde van een dagpas in rekening brengen en de toegang tot de club blokkeren totdat deze boete is voldaan. Bij meerdere overtredingen kan BasicFit de overeenkomst beëindigen.

 

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen op de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarin maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is.

b. Basic-Fit en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel die je oploopt in onze clubs.

c. We adviseren je geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Clubs. Basic-Fit stelt altijd lockers ter beschikking maar gebruik daarvan is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Basic-Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.

 

ARTIKEL 12: KLACHTEN

a. Wij doen ons uiterste best iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze clubs en in tweede instantie tot Basic-Fit’s klantenservice, zoals beschreven op de website.


ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst beschikken we over jouw persoonsgegevens. Basic-Fit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

b. In de privacyverklaring van Basic-Fit wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Basic-Fit kun je terugvinden op onze website.

c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in en om onze clubs, maken wij gebruik van videoen audio toezichtapparatuur om de club 24 uur per dag te observeren. Video- en audiotoezicht is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes.

 

ARTIKEL 14: CONTACTGEGEVENS BASIC-FIT KLANTENSERVICE

a. De contactgegevens van onze klantenservice zijn:
E-mail: met het contactformulier www.basic-fit.com/nl-nl/klantenservice/contact
Postadres: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland

b. Voor veel informatie kun je daarnaast terecht op de website van Basic-Fit: www.basic-fit.nl.
Je kunt daarnaast veel zelf regelen op My Basic-Fit.

 

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Basic-Fit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Basic-Fit zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar de thuisclub is gevestigd.

Versie per 7 januari 2020