null
null

Algemene Voorwaarden

Versie per 12 april 2024

ARTIKEL 1: DEFINITIES  

Als je lid bij ons bent of wilt worden en gebruik maakt van onze diensten of producten, dan doen wij dat graag met heldere en transparante afspraken. Door je inschrijving verklaar je deze algemene voorwaarden en de huisregels van Basic-Fit gelezen te hebben en te accepteren en hiernaar te handelen. De algemene voorwaarden en de huisregels zijn terug te vinden op https://www.basic-fit.com/nl-nl/over-basic-fit/algemene-voorwaarden en https://www.basic-fit.com/nl-nl/over-basic-fit/huisregels. Ook zijn deze op te vragen bij de balie van een Basic-Fit club. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking vanaf 12 april 2024 en zijn geldig voor elk nieuw abonnement afgesloten vanaf die datum. Op onze andere abonnementen zijn andere voorwaarden van toepassing.

Basic-Fit: Daarmee bedoelen we Basic Fit Nederland B.V., met KvK nummer 37092459, 

E: klantenservice@basic-fit.nl, A: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland, en diensten en producten die wij aanbieden onder de naam Basic-Fit. 

Bonus: als je een jaarlidmaatschap aangaat krijg je naast je gekozen lidmaatschap een bonus, bestaande uit een sporttas en een van deze twee voorwaarden:   

- een prijs van €19,99 voor de eerste periode van 4 weken van je inschrijving; of  

- de eerste 2 weken aangeboden.   

Basic-Fit behoudt zich het recht voor om te bepalen welke aanbieding van toepassing is. Het aanbod dat van toepassing is op het moment van jouw inschrijving wordt vermeld op de Website of op de Kiosk. Deze Bonus is niet van toepassing op Founding Members en in het geval je voor de flexibele variant hebt gekozen en geldt niet als een promotie. De Bonus kan niet worden gecombineerd met een promotie. Als er een promotie wordt toegepast, is de Bonus niet meer van toepassing, met uitzondering van de sporttas. 

Club: de fysieke plek waar Basic-Fit fitness aanbiedt. Dit kan ook je thuisclub zijn. 

Extra’s: dit zijn de diensten of faciliteiten die tegen een vergoeding van Basic-Fit kunnen worden afgenomen in aanvulling op het lidmaatschap. De Live groepslessen met een instructeur is geen extra. 

Founding Members: nieuwe leden die lid worden van Basic-Fit voor de opening van een nieuwe Club (de openingsdag inbegrepen). Nieuwe leden worden beschouwd als degenen die geen doorlopend abonnement hebben bij Basic-Fit. Founding Members profiteren van een Basic-lidmaatschapsbijdrage van € 19,99 per 4 weken, totdat ze hun lidmaatschap wijzigen of totdat zij de overeenkomst met Basic-Fit beëindigen, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet, in de voorwaarden beschreven in artikel 2.c van deze Algemene Voorwaarden. Founding Members worden voor alle doeleinden beschouwd als Basic-Fit-leden en bijgevolg zijn de Algemene Voorwaarden op hen van toepassing in alles wat niet in strijd is met deze definitie en artikel 2.c van deze voorwaarden.  

Gastheer/vrouw: Onze medewerker die zorgt voor het beheer van een Club. 

Ingangsdatum: De ingangsdatum van je overeenkomst is gelijk aan de dag van jouw inschrijving.  

Als je je naar aanleiding van een voorverkoop inschrijft nog vóór de opening van jouw club, gaat je lidmaatschap in op de dag dat je club is geopend en niet op de dag van jouw inschrijving. Bij wijze van uitzondering wordt de ingangsdatum dienovereenkomstig uitgesteld in het geval er als Bonus of bij een promotie weken worden aangeboden. Bijvoorbeeld, "4 weken aangeboden": als je je inschrijft op 12 mei, is de ingangsdatum van je contract 9 juni. Je kunt natuurlijk al in een club trainen in de periode tussen 12 mei en 9 juni, naast je inschrijving, en als onderdeel van deze promotie hoef je in de periode tussen 12 mei en 9 juni niets te betalen, behalve wat er betaald moet worden volgens Artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 

Kiosk: Dit is onze digitale automaat die beschikbaar is in de club. Hierop kun je je inschrijven en opzeggen maar bijvoorbeeld ook gegevens wijzigen en extra’s toevoegen of wijzigen. 

Lid: Je kunt bij ons lid worden als je een natuurlijke persoon bent en 16 jaar of ouder. Basic-Fit kan je vragen aan te tonen door legitimatie dat jij degene bent van wie de pas of de QR-code is, of om je leeftijd te checken. 

Overeenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Basic-Fit en het lid door inschrijving. Deze algemene voorwaarden en onze huisregels horen ook bij je overeenkomst, net als specifieke voorwaarden die kunnen gelden voor extra’s. 

Pas: Dit is jouw toegangspas om binnen te kunnen komen bij een van onze clubs. 

Periode van 4 weken: dit zijn de periodes waaruit je overeenkomst is samengesteld. Deze periodes starten vanaf de ingangsdatum en worden gebruikt om de betaalmomenten vast te stellen, als je gekozen hebt voor een betaling per 4 weken. 

Periode van 1 jaar: dit is de periode bestaande uit dertien perioden van 4 weken. 

QR-Code: Dit is jouw toegangscode om binnen te kunnen komen bij één van onze clubs. Het is mogelijk om een pas te ontvangen, maar de kosten daarvan zijn € 20,=.  

Thuisclub: Jouw club waar je kunt sporten en die in jouw overeenkomst wordt aangemerkt als je basisclub. Dit is de club die het dichtst bij je woonadres is, of een andere club indien je dat zelf hebt aangegeven bij jouw inschrijving. Als je een Founding Member lidmaatschap hebt, dan kun je alleen sporten bij je Thuisclub. Bij onze Comfort of Premium lidmaatschappen mag je sporten in al onze clubs, maar houden we ook een club aan als je Thuisclub. Je mag je Thuisclub maximaal één keer per maand wijzigen. 

Vriend: Als je een Premium lidmaatschap hebt, mag jij altijd een vriend meenemen. Deze vriend moet minimaal 14 jaar oud zijn en dient geregistreerd te worden voordat toegang tot de club wordt verkregen zoals beschreven in art. 6c van deze algemene voorwaarden. 

 

ARTIKEL 2: LID WORDEN EN HERROEPINGSRECHT 

a. Je kunt lid worden bij Basic-Fit op de volgende manieren: 

1. Op de website door het invullen van het online inschrijfformulier (www.basic-fit.nl); of 

2. In de club door het invullen van het inschrijfformulier op de kiosk. 

b. Als je je inschrijft via de website van Basic-Fit, heb je het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na de datum van jouw inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden door een e-mail te sturen naar het adres klantenservice@basic-fit.nl, of per post naar de adres: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland, of door gebruik te maken van het herroepingsmodel dat beschikbaar is in de Bijlage en op de volgende link: https://www.basic-fit.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-basic-fit-shared-library/default/va8b5236a483f7a0a10045143f70f2ae39bbf9c2c/PDF/BF_Legal_withdrawal%20form_NL.pdf. Deze bedenktijd geldt niet voor inschrijving in één van onze clubs. Indien je binnen de bedenktijd van 14 kalenderdagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode, dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Basic-Fit naar rato kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld). Je krijgt zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van je verzoek om je overeenkomst te ontbinden, je geld teruggestort via dezelfde betaalmethode die je in eerste instantie hebt gekozen. Je kunt je herroepingsrecht niet uitoefenen bij de Kiosk. 

c. Als je lid wordt van Basic-Fit voor de opening van een nieuwe Club (de openingsdag inbegrepen), word je beschouwd als Founding Member. Dit betekent dat als je je in die periode inschrijft voor het Basic-lidmaatschap, je € 19,99 per 4 weken betaalt, tenzij je van lidmaatschap verandert of tenzij je lidmaatschap bij Basic-Fit is beëindigd, in welk geval de Founding Member voorwaarden komen te vervallen. De prijs kan jaarlijks worden herzien conform artikel 5.i. Deze voorwaarde geldt alleen voor het Basic lidmaatschap van Founding Members, voor minimaal 1 jaar abonnement, met twee betaalmogelijkheden: 

(i) Betaling elke 4 weken. Aan het einde van de vaste periode van 1 jaar wordt je contract automatisch verlengd, tenzij anders gevraagd; of 

(ii) Vooruitbetaling voor het hele jaar. Aan het einde van de vaste periode van 1 jaar wordt je contract automatisch verlengd, tenzij anders gevraagd. 

d. Founding Members kunnen zich zonder opzegtermijn uitschrijven, totdat de geselecteerde nieuwe club wordt geopend. De periode voor het uitoefenen van het herroepingsrecht door Founding Members, voortvloeiend uit het contracteren op afstand, vangt aan op de openingsdag van de Club.

 

ARTIKEL 3: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  

a. We hebben verschillende lidmaatschapsvormen waarvan alle details zijn terug te vinden op onze website (https://www.basic-fit.com/nl-nl/prijs) of in de club. Alle lidmaatschapsvormen geven onbeperkt toegang tijdens de openingsuren van jouw Thuisclub, tot de virtuele groepslessen en LiveGX die in de club worden aangeboden. Met een Founding Member lidmaatschap heb je (alleen) toegang tot je Thuisclub. Met een Comfort lidmaatschap heb je toegang tot alle clubs in Nederland. Met een Premium lidmaatschap heb je daarnaast toegang tot alle clubs in Europa. 

b. Bij de Inschrijving kun je aangeven voor welke lidmaatschapsvorm je een overeenkomst wilt aangaan. Al onze lidmaatschapsvormen kun je aangaan voor: 

1. een periode van minimaal 1 jaar vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd na 1 jaar en met een betaling per 4 weken, of 

2. 1 jaar vast, waarbij je het jaarlijkse lidmaatschapsgeld in één keer vooruit betaalt, en je contract na 1 jaar automatisch wordt verlengd voor onbepaalde tijd na 1 jaar, waarbij je het lidmaatschapsgeld ieder jaar in één keer vooruit betaalt, of, 

3. als flexibele variant: voor 4 weken vast met een automatische verlenging voor onbepaalde tijd, tenzij je het lidmaatschap opzegt, met betaling per 4 weken. Deze flexibele variant kun je aangaan tegen een extra betaling. (De Bonus is niet van toepassing als je de flexibele variant kiest). 

c. Bij alle lidmaatschappen krijg je toegang tot de Basic-Fit app. 

d. Bij ons Premium lidmaatschap mag je een vriend meenemen. 

e. Indien je onze faciliteiten los wilt bezoeken of gewoon eens wilt proberen, kun je op onze kiosk een dagpas kopen, vanaf 16 jaar oud (https://www.basic-fit.com/nl-nl/dagpas). Je kunt met de dagpas gebruik maken van Live Groepslessen indien die beschikbaar zijn in de betreffende club. Na aanschaf heb je een beperkte tijd van 7 dagen om je dagpas te activeren. De dagpas geeft eenmalig toegang op de dag waarop de dagpas wordt geactiveerd in een club naar keuze binnen het land van aankoop. De Bonus is niet van toepassing bij aankoop van een dagpas. 

f. Als je online voor een wijziging van je lidmaatschapsvorm hebt gekozen, heb je het recht om deze wijziging zonder opgave van redenen te annuleren binnen 14 dagen vanaf de datum van de wijziging, zoals beschreven in artikel 2.b (bedenktijd). In dat geval wordt de wijziging geannuleerd en zal je oorspronkelijke lidmaatschap weer gelden tot het einde van je oorspronkelijke contract (en voor eventuele verlengingen ervan, indien van toepassing).  

g. In het geval van een verandering van abonnementsvorm tijdens de vaste verbintenisperiode van het Contract (i) van Premium naar Comfort, wordt de Ingangsdatum van het Contract de datum van inschrijving op het nieuwe Comfort; (ii) van Comfort naar Premium, blijft de Ingangsdatum van het Contract ongewijzigd.

 

ARTIKEL 4: EXTRA’S  

a. Wij bieden in aanvulling op je lidmaatschapsvorm verschillende Extra’s aan. Deze kunnen per club verschillen. Actuele informatie, waaronder de tarieven voor Extra’s, is te vinden op www.basic-fit.nl of is in de club op te vragen. 

b. Je kunt een Extra nemen bij het aangaan van je overeenkomst maar ook tijdens de looptijd van de overeenkomst, met uitzondering van de flexibele optie die alleen kan worden geselecteerd bij inschrijving op het contract of buiten de vaste verbintenisperiode. Een Extra kan ook op ieder moment worden beëindigd gedurende de overeenkomst. Beëindigen is mogelijk op dezelfde wijze waarop je je hebt aangemeld voor de Extra (via My Basic-Fit of de kiosk of per brief of e-mail naar de klantenservice) met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 4 weken, welke in zal gaan op de eerste dag van de eerstvolgende 4-wekelijkse betalingsperiode, gedurende de looptijd van de overeenkomst. Als je hebt gekozen voor een lidmaatschap met volledige vooruitbetaling, dan vind je de eerstvolgende opzegdatum in My Basic Fit. De Extra eindigt in ieder geval bij afloop van de overeenkomst. 

c. De Extra wordt per direct geactiveerd zodat je er meteen gebruik van kan maken. Op de extra’s zijn de artikelen 2 en 3 van overeenkomstige toepassing. Als je een lidmaatschap kiest met betaling 4 weken, worden de kosten van de Extra toegevoegd aan je lidmaatschap zodat beide bedragen tegelijkertijd in rekening worden gebracht. Als je een Extra neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je de kosten voor de Extra voor de periode tussen activatie en de eerste dag van de eerstvolgende periode van 4 weken naar rato verschuldigd. Als je een lidmaatschap kiest met volledige vooruitbetaling, ben je de kosten van de Extra tegelijk met het lidmaatschapsgeld verschuldigd. Als je een Extra neemt na de ingangsdatum van je lidmaatschap, ben je in dat geval de kosten voor de Extra voor de periode tussen activatie en de einddatum van je overeenkomst verschuldigd. 

d. In geval van de Extra ‘Yanga Sportswater’ mag tijdens het sporten onbeperkt je drinkfles vullen met Yanga Sportwater. Er geldt wel een redelijke tijdsinterval tussen twee tapbeurten, van ongeveer 20 minuten. Zorg dat je drinkfles groot genoeg is. 

e. Indien je lid wordt en kennis wilt maken met de club kun je een introductiesessie kopen bij je Club. Dit kan alleen jij doen, niet je vrienden. Je kunt wel meerdere sessies kopen, zodanig dat jouw vrienden hier ook gebruik van kunnen maken. Basic-Fit verzorgt de introductiesessie niet zelf, maar besteedt dit uit aan de onderneming die de Personal Training in de club verzorgt. 

f. De trainingsprogramma's die online of op de applicatie beschikbaar zijn vormen geen persoonlijke coachingservice; de service bestaat uit het publiceren van online sportprogramma's en trainingen. De trainingsprogramma's en adviezen worden alleen ter informatie gegeven; ze kunnen niet worden beschouwd als specifiek advies (zoals medisch advies of dieetadvies). Je volgt deze programma's op eigen risico. Het is jouw verantwoordelijkheid om redelijk, gepast en bedachtzaam gedrag te vertonen bij het bekijken en reproduceren van de oefeningen, in overeenstemming met de bijgevoegde instructies en je eigen vaardigheden. Bijvoorbeeld door de oefeningen, de intensiteit, de frequentie en de pauzetijden aan te passen aan je eigen grenzen. In geval van twijfel, en vooral in geval van zwangerschap of ziekte, raden we je aan een arts te raadplegen om er zeker van te zijn dat de aangeboden diensten aansluiten op je gezondheidstoestand. 

 

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALING 

a. Alle lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden, welke te vinden zijn op de website of in de Clubs. 

b. Als je lid wordt bij Basic-Fit kunnen wij inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm indien er sprake is van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, ben je opnieuw inschrijfgeld verschuldigd. 

c. Als je lid wordt van Basic Fit, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving. Ook de SEPA automatische incassomachtiging gaat vanaf dat moment gelden. Alle lidmaatschapsbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar, conform art. 5d en 5e. 

d. Indien je kiest voor een overeenkomst voor een jaar met volledige vooruitbetaling, dan vindt de eerste jaarbetaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de kiosk en de volgende betalingen jaarlijks vooruit via SEPA automatische incasso. In dit geval zal er geen 4-wekelijkse SEPA-afschrijving worden opgestart. Indien de overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, is deze op ieder moment opzegbaar met een opzegtermijn van 30 dagen en het teveel betaalde lidmaatschapsgeld zal voor zover van toepassing worden geretourneerd indien de overeenkomst wordt beëindigd. 

e. Indien je kiest voor een overeenkomst met betaling per 4 weken, dan vindt de eerste betaling bij inschrijving plaats door een online betaling of kaartbetaling aan de Kiosk en vinden de volgende betalingen vooruit per 4 weken via SEPA automatische incasso en tegen de daarvoor vastgestelde tarieven voor dat lidmaatschap. Onze incassoperiode bedraagt 4 weken. Dit betekent dat we 13 incasso’s kunnen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat in een kalendermaand twee incasso’s plaatvinden. 

f. Indien je gedurende de looptijd van je lidmaatschap geen gebruik meer wenst te maken van SEPA automatische incasso, kun je dit aangeven bij onze klantenservice. In dat geval zullen wij de automatische incasso blokkeren en komt de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling van de (lidmaatschaps)gelden bij jezelf te liggen. Betaling is mogelijk via MyBasicFit of per betaalkaart op de Kiosk. 

g. Indien we je betaling om wat voor reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), behalve bij een fout van een derde partij of een technische storing, dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan je betalingsverplichting voldoet, zal je QR-code of pas worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. 

h. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen wij de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst beëindigen per einde contractstermijn. Bij einde contractstermijn ben je alle nog openstaande lidmaatschapsgelden verschuldigd. 

i. Een keer per jaar, per 1 januari, mogen wij onze tarieven verhogen met maximaal 5%. Indien wij daarvan gebruik maken, geeft dat geen recht de overeenkomst te beëindigen, tenzij de tariefsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding. Dit geldt ook voor de Founding Members lidmaatschappen. 

j. Als je geen gebruik maakt van de overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats, met uitzondering van de bijzondere gevallen die uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden zijn bepaald. 

k. De prijzen zijn inclusief BTW, overeenkomend met de som van de bedragen exclusief belastingen waarop de geldende BTW wordt toegepast. Basic-Fit behoudt zich het recht voor om een eventuele nieuwe belasting- en BTW-tariefverhoging op deze prijzen door te voeren zodra deze van kracht wordt. 

l. Je gaat ermee akkoord je facturen elektronisch te ontvangen via My Basic-Fit. 

 

ARTIKEL 6: QR CODE EN PAS 

a. De QR Code en Pas zijn eigendom van Basic-Fit en mag je gebruiken tijdens de Overeenkomst. 

b. Je kunt je lidmaatschap, QR-code of Pas niet overdragen aan iemand anders. Het is een persoonlijk lidmaatschap. 

c. Als je een Premium-lidmaatschap hebt, kun je een vriend meenemen. Er kunnen maximaal 2 personen tegelijkertijd toegang krijgen tot de club (binnen maximaal 15 minuten). Houd er rekening mee dat elke persoon zijn eigen QR-code of pas moet scannen om toegang te krijgen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het registeren van je Vriend (via Mijn Basic-Fit of Basic-Fit app). Ook je Vriend moet deze voorwaarden en de huisregels accepteren voordat hij of zij gebruik kan maken van de Basic-Fit Club. Je vriend ontvangt dan een tijdelijke toegangscode. Je vriend is niet gerechtigd om gebruik te maken van de Extra's die jij aan je lidmaatschap hebt toegevoegd. 

d. Voor alle andere lidmaatschappen dan Premium geldt dat je geen ​​Vriend mee kunt nemen. Wil je iemand meenemen die geen lid is, dan moet die persoon een dagpas kopen. 

e. Deze algemene voorwaarden en de Huisregels gelden, voor zover relevant, ook voor geregistreerde Vrienden en dagpashouders en voor iedereen die toegang heeft tot een Club met behulp van promoties of andere toegangsvoorwaarden. Als lid ben je verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze waarop het lidmaatschap, de QR-code of de Pas wordt gebruikt of misbruikt. Daarom heb jij de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat Vrienden de relevante algemene voorwaarden en Huisregels van Basic-Fit respecteren en naleven. 

f. Als de persoon, die je wilt meebrengen als Vriend tussen de 14 en 16 jaar oud is, dan kan deze persoon alleen samen met jou en onder toezicht van jou sporten in de club. Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen niet ingeschreven worden als Vriend en worden niet toegelaten tot onze Clubs. 

g. Als je je pas kwijtraakt of indien deze gestolen wordt, kan je via de Basic-Fit app kosteloos een QR Code activeren. Met de QR Code heb je je toegangspas altijd bij de hand. Als alternatief bieden wij de mogelijkheid om een nieuwe Pas aan te schaffen op de selfservice kiosk op de Club. Hierdoor wordt een oude pas automatisch geblokkeerd. De vervangingsbijdrage voor een nieuwe pas bedraagt 

€ 20,00. Deze vergoeding dient te worden voldaan met een betaalkaart op de kiosk waarna de nieuwe pas geactiveerd wordt. In de tussentijd blijft je betalingsverplichting wel gewoon van kracht. 

h. Om fraude met QR-codes te voorkomen, geldt een redelijke beperking van het aantal keren dat het apparaat dat de QR-code weergeeft kan worden gewijzigd. 

 

ARTIKEL 7: OPENINGSTIJDEN  

a. Basic-Fit geeft aan wat de openingstijden zijn per Basic-Fit club. Het kan zijn dat er in omstandigheden afwijkende openingstijden gelden. Bijvoorbeeld in geval van een feestdag, een ernstige gebeurtenis of ramp. Soms zullen we een club dan sluiten. Dit kan ook het geval zijn indien we bijvoorbeeld werkzaamheden in een club moeten uitvoeren. 

b. Basic-Fit is bevoegd de openingstijden van een club (of onderdelen ervan) tijdelijk of blijvend te wijzigen, indien daartoe objectieve redenen bestaan. Bij een blijvende wijziging zal Basic-Fit dit eenzijdig kunnen doen zolang dit van ondergeschikt belang is ten opzichte van het totaal aantal geopende uren of de start- of eindtijd. Hiervan is in ieder geval sprake van een afwijking tot een tijdspanne van twee uur eerder of later open en/of dicht.  

c. De openingstijden kunnen later nooit worden opgeworpen als een absolute voorwaarde (conditio sine qua non) voor het aangaan van de overeenkomst. Je zult zulks een aanpassing ook nooit kunnen gebruiken om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, temeer omdat de hoofdverbintenis van Basic-Fit er in bestaat het ter beschikking stellen van de fitnessruimte, met haar toestellen, tenzij je kunt aantonen dat je ten minste 50% van jouw bezoeken naar de club bent gekomen op een uur waarop de betreffende club nu niet meer open is, waarbij voor de vaststelling van deze 50% een minimum geldt van 4 bezoeken in de voorafgaande 3 maanden. In dat geval zal Basic-Fit jou het teveel aan betaalde (lidmaatschaps)gelden terugbetalen.   

d. We willen onze clubs goed onderhouden en soms kunnen we een tijdelijke of gedeeltelijke sluiting dan ook niet vermijden. Indien jouw Thuisclub of club van voorkeur vanwege werkzaamheden of vanwege overmacht niet helemaal open kan, of niet alle diensten kan verlenen, dan ben je altijd welkom bij een van onze andere clubs.  

Indien je langer dan 14 dagen niet op je Thuisclub kunt sporten of indien we een club om wat voor reden dan ook permanent moeten sluiten of verhuizen naar een andere locatie, zullen we je Thuisclub in jouw overeenkomst aanpassen naar de dichtstbijzijnde club mits deze in een straal van 5 kilometer van de in jouw overeenkomst vermelde Thuisclub ligt. Indien dit niet zo is, zal de overeenkomst in het voordeel van het lid kosteloos worden verlengd met de periode dat Basic-Fit haar verplichtingen niet heeft kunnen naleven.  

e. Als er na een sluiting of verhuizing van een club binnen deze straal geen andere club is, dan kun je kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst opzeggen vanaf het moment van sluiting of verhuizing. 

f. Als je als Founder Member bent en je Thuisclub wordt permanent gesloten, dan blijven de Founding Member voorwaarden voor de Club gelden die je hebt gekozen als je nieuwe Thuisclub. Founding Members zullen een nieuwe Thuisclub moeten kiezen binnen een termijn van 

2 maanden sinds de sluiting van de vorige Thuisclub om hun status als Founding Member te behouden. 

g. Sommige van onze clubs zijn 24 uur geopend gedurende bepaalde dagen. Op onze website kun je zien welke clubs dat zijn. Indien een club 24 uur per dag geopend is, kan het zijn dat op deze clubs gedurende bepaalde uren geen personeel aanwezig is. Dit zal op maandag tot en met vrijdag doorgaans tussen 21.00 en 8.30 uur zijn. En op zaterdag en zondag tussen 14:00 en 09:00 uur. Op dat moment vindt er geen toezicht plaats door een persoon die fysiek aanwezig is op de club, maar door toezicht met een innovatief veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via intercom. Wij raden je aan om tijdens onbemande openingstijden een ketting met een paniekknop (verkrijgbaar in onze clubs) te dragen. De kleedkamers kunnen tussen 22:30 en 7:00 uur gesloten zijn. Je moet ouder zijn dan 18 jaar zijn om gebruik te kunnen maken van de club tussen 22.30 en 7.00 uur. 

 

ARTIKEL 8: WIJZIGING GROEPSLESSEN 

a. Wij willen het aanbod van onze lessen altijd up-to-date houden. Dat betekent dat wij de (inhoud van de) lessen, de soort lessen en het lesrooster regelmatig aanpassen. Dit kan zowel voor de virtuele lessen maar ook voor de live groepslessen met een trainer gelden. Incidenteel kan het voorkomen dat een live groepsles met een trainer wordt geannuleerd. 

b. Op de wijziging van groepslessen is artikel 7c van overeenkomstige toepassing.  

c. In geval van de “live groepslessen” met een trainer mag je binnen de openingstijden onbeperkt gebruik maken van de live groepslesfaciliteiten met een trainer in de clubs waar die aangeboden worden. Alleen leden en Vrienden van 14 jaar en ouder mogen deelnemen aan de live groepslessen. Dit wordt niet in alle clubs aangeboden. De capaciteit en het tijdschema kunnen per club verschillend zijn. Informatie hierover kan worden gevonden in de club of op onze website. Voor iedere live groepsles met een trainer geldt een beperkt aantal deelnemers vanwege sanitaire en veiligheidsredenen. Basic-Fit garandeert daarom geen permanente toegang tot de live groepslessen met een trainer. Basic-Fit kan als voorwaarde stellen dat live groepslessen met een trainer gereserveerd dienen te worden op een door Basic-Fit te bepalen wijze (bijvoorbeeld: door middel van reservering in de club, via de mobiele app van Basic Fit of via de website).  

 

ARTIKEL 9: VERHUIZING OF BLESSURE 

a. Als je gaat verhuizen, kun je bij onze clubs blijven sporten. We zullen je thuisclub omzetten naar de dichtstbijzijnde club bij je nieuwe woonadres of een andere club indien dat je voorkeur heeft. Indien er geen club is in een straal van 5 km van je nieuwe woonadres, dan kun je zelf aangeven welke club je als thuisclub wilt aanwijzen. Ook geven we je in dat geval de mogelijkheid je overeenkomst tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, welke ingaat op het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe woonadres is aan de hand van een kopie van de inschrijving bij je gemeente (die niet ouder mag zijn dan 3 maanden). 

b. We hopen dat je in goede gezondheid bij ons komt sporten. Je mag bij alle lidmaatschapsvormen en Extra’s gebruik maken van de mogelijkheid tot schorsing van je lidmaatschap en Extra’s om medische redenen, op de hierna gedefinieerde voorwaarden:  

• het lidmaatschap kan enkel worden geschorst na ontvangst door Basic-Fit van een geldig medisch attest (via Live Chat, e-mail of per post naar de klantenservice van Basic-Fit) dat aangeeft dat het Lid tijdelijk geen fitness kan uitoefenen;  

• het medisch attest geeft aan dat er vanaf de dag van verzending van het attest aan Basic-Fit ten minste sprake is van 1 maand benodigde schorsing;   

• de schorsing gaat in vanaf de dag van ontvangst door Basic-Fit en niet met terugwerkende kracht;   

• de schorsing is steeds voor bepaalde duur en eindigt op de voorgeschreven datum van het medisch attest;  

• door de schorsing verschuift de duur van de overeenkomst pro rata met de periode van de schorsing;  

• voor de verwerking van de schorsing voldoe je een eenmalige administratieve bijdrage van 5 EUR.  

c. Indien je een medisch attest overlegt waaruit blijkt dat je niet meer zult kunnen sporten voor een periode van minstens 12 maanden na de datum van het attest, zal Basic-Fit het lidmaatschap op jouw verzoek beëindigen per de datum van ontvangst van het verzoek door de klantenservice van Basic-Fit daartoe voorzien van het medisch attest (via Live Chat, e-mail of per post)   

 

ARTIKEL 10: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP 

a. Indien je een overeenkomst bent aangegaan voor de duur van een jaar, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Omgekeerd kan Basic-Fit dit Contract uiterlijk 30 dagen voor het aflopen ervan opzeggen.

b. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke voor de duur van een jaar en volledige vooruitbetaling, kun je deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien je dat niet doet, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is vervolgens door beide partijen op ieder moment zonder vergoeding opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, en, voor zover van toepassing, de teveel betaalde bedragen worden aan jou terugbetaald naar rato van de bestede tijd. 

c. Indien je een overeenkomst bent aangegaan welke flexibel opzegbaar is, dan kun je deze op ieder moment zonder vergoeding opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Omgekeerd kan Basic-Fit dit contract op elk moment beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

d. Je kunt je overeenkomst opzeggen op verschillende manieren. Dit kan je doen op de Kiosk in de club of op My Basic-Fit (via de website of de Basic-Fit app, per e-mail en per brief naar de klantenservice). Bij opzegging per e-mail en brief moet je de volgende gegevens vermelden: je voor- en achternaam, je lidmaatschapsnummer en het adres van je Thuisclub. 

e. Wij streven ernaar in de clubs een omgeving te creëren waarin iedereen elkaar respecteert en de regels worden nageleefd. Indien je je niet houdt aan de afspraken van de overeenkomst, of indien je je op een ernstige manier en/of herhaaldelijk niet houdt aan de huisregels of algemene voorwaarden of onaanvaardbaar gedrag vertoont, dan kan Basic-Fit je de toegang tot de clubs ontzeggen en de overeenkomst (per direct) beëindigen. Je opnieuw inschrijven na een dergelijke ontzegging is een gegronde reden om het nieuwe lidmaatschap per direct te beëindigen. Basic-Fit dient in dat geval de teveel betaalde (lidmaatschaps)gelden pro rata terug te betalen, met uitzondering van het inschrijfgeld.  

f. Samen sporten wordt bij Basic-Fit gestimuleerd. Het coachen van andere sporters in de clubs wordt echter uitsluitend overgelaten aan de personal trainers waarmee wij exclusief samenwerken. Als je toch personal training aanbiedt en/of andere commerciële activiteiten verricht in onze clubs, kan dat voor ons een reden zijn om je overeenkomst te beëindigen en om eventuele schade te vorderen. 

g. Indien je een ander persoon, lid of geen lid, in strijd met onze Huisregels en onze algemene voorwaarden toegang verleent op enige wijze, bijvoorbeeld door deze mee te laten lopen door de toegangspoort of je pas of je QR-code te geven, dan ben jij verantwoordelijk om de prijs van een dagpas, plus € 5,= aan administratiekosten, te betalen. Basic-Fit behoudt zich het recht voor om de toegang tot de club blokkeren totdat de prijs van de dagpas is voldaan. Bij meerdere overtredingen heeft Basic-Fit het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

h. Indien je kunt aantonen dat Basic-Fit haar contractuele verplichtingen op een ernstige wijze niet naleeft en enkel en alleen indien Basic-Fit door jou hiervan per aangetekend schrijven binnen 7 dagen na vaststelling van deze inbreuk op de hoogte wordt gebracht, zal Basic-Fit akkoord gaan om de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen en zal Basic-Fit desnoods de aantoonbaar geleden schade betalen als schadevergoeding.  

i. Alle andere dan in artikel 9b, 9c, 10a, 10b, 10c genoemde wijzen van beëindiging door jou, zoals het eenzijdig stopzetten van de betalingen per 4 weken, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door jou worden betaald kan Basic-Fit beroep doen op een incassobureau voor het invorderen van de verschuldigde bijdragen. Artikel 5h is vanaf dan overeenkomstig van toepassing.  

 

ARTIKEL 11: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID 

a. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van onze faciliteiten, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Wij bieden geen actieve begeleiding door personen in de club. Je kunt een Personal Trainer in de arm nemen, een introductiesessie kopen of gebruik maken van de tips en adviezen die we geven in onze app of via andere middelen in de club. Je blijft zelf echter altijd verantwoordelijk voor de manier waarop je sport en de keuzes die je daarbij maakt. Het gebruik van de faciliteiten is voor jouw eigen risico. Bij (twijfel over) fysieke condities, raden we je aan deskundig advies in te winnen van een arts of specialist om te bepalen wat voor jou de juiste en haalbare manier van bewegen is. 

b. Basic-Fit en onze medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt in onze clubs, bij het gebruik van onze apparatuur en onze massagestoelen, met als uitzondering letselschade veroorzaakt door doen of nalaten van Basic-Fit. 

c. We adviseren je om geen waardevolle spullen mee te nemen naar de Clubs. Basic-Fit stelt altijd lockers ter beschikking, die je zelf veilig moet afsluiten met een kwalitatief goed hangslot,maar het gebruik van de lockers is voor eigen risico. De ervaring leert dat geen enkele locker veilig is voor ervaren dieven. Basic-Fit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen, met uitzondering van gevallen veroorzaakt door opzet of grove schuld van Basic-Fit. 

 

ARTIKEL 12: KLACHTEN 

a. Wij doen ons uiterste best om iedereen van dienst te zijn en willen met onze clubs zoveel mogelijk mensen toegang geven tot sportfaciliteiten. Indien je klachten hebt betreuren we dat maar horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de gastheer/vrouw in onze clubs en in tweede instantie de klantenservice van Basic-Fit, zoals beschreven op de website (www.basic-fit.com/nl-nl/home). Als je klacht volgens jou niet is opgelost, verwijzen wij je naar artikel 16 van deze voorwaarden. 

 

ARTIKEL 13: PERSOONSGEGEVENS 

a. Om uitvoering te geven aan jouw overeenkomst gebruiken en beschikken we over jouw persoonsgegevens. Basic-Fit verwerkt jouw persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving ter bescherming van jouw persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

b. In de privacyverklaring van Basic-Fit wordt op een rijtje gezet welke gegevens door ons worden verwerkt, voor welke doeleinden wij dat doen en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze betrokkenen hun rechten kunnen uitoefenen op de verwerking van hun persoonsgegevens. De privacyverklaring van Basic-Fit kun je terugvinden op onze website. 

c. Ter bescherming van de veiligheid van de mensen en goederen in onze clubs, maken wij gebruik van een innovatief veiligheidssysteem ter extra veiligheid en ondersteuning via intercom om de club 24 uur per dag te observeren. Dit veiligheidssysteem is beperkt tot de sportzaal, en is niet aanwezig in de toilet-, douche- en kleedruimtes. Het functioneren, het gebruik, de regels en waarborgen van het systeem zijn opgenomen in onze Surveillance Camera Regulations.  

 

ARTIKEL 14: WIJZIGING GEGEVENS 

a. Veranderingen in je persoonlijke situatie (o.a. adres- of bankgegevens) dienen direct via My Basic-Fit te worden doorgegeven aan de klantenservice.  

b. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Basic-Fit kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.  

 

ARTIKEL 15: HUISREGELS 

a. Je wordt ervan op de hoogte gebracht dat Basic-Fit een intern reglement heeft opgesteld dat beschikbaar is op de website van Basic-Fit, welk reglement indien nodig ook aan de balie van elke Club kan worden geraadpleegd.  

b. Basic-Fit kan te allen tijde de toegang tot Clubs weigeren aan personen van wie het gedrag in strijd is met de Huisregels. 

c. Naast de interne regelgeving kan Basic-Fit aanvullende gezondheidsregels hanteren om te voldoen aan de aanwijzingen van de bevoegde autoriteiten. In dit geval kan Basic-Fit de toegang tot haar Clubs weigeren aan iedere persoon (Lid, Minderjarige, Vriend of wie dan ook) van wie het gedrag in strijd is met de gezondheidsregels; elke handeling die in strijd is met deze gezondheidsregels kan aanleiding geven tot onmiddellijke uitsluiting in overeenstemming met artikel 10.e hierboven. 

d. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Huisregels, prevaleren de Algemene Voorwaarden. 

 

ARTIKEL 16: CONTACTGEGEVENS BASIC-FIT KLANTENSERVICE 

a. Je kunt de contactgegevens van onze klantenservice vinden op: www.basic-fit.com/nl-nl/klantenservice

b. Postadres: Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland 

c. Voor veel informatie kun je terecht op de website van Basic-Fit: www.basic-fit.nl. 

d. Je kunt daarnaast veel zelf regelen op My Basic-Fit. 

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Basic-Fit aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en Basic-Fit zullen worden beoordeeld door de bevoegde rechter in het arrondissement waar het lid woonachtig is.

c. U kunt een geschil ook melden via het online platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Houd er rekening mee dat we niet verplicht zijn en niet zullen deelnemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten om juridische geschillen met consumenten te beslechten.

 

BIJLAGE: MODELFORMULIER HERROEPING