Ron LangelaanFysio

Introduction

Enthousiaste manueel therapeut, gespecialiseerd in rug/nek, sport, orthopedie, osteoporose en reuma. Ook medical tape. Samen werken we aan je doel!