Europe Active Informatie

Bij Basic-Fit hebben veel van onze Personal Trainers in heel Europa geaccrediteerde studieprogramma's gevolgd om EREPS Professionals te worden.

https://www.basic-fit.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-basic-fit-shared-library/default/dw0a450561/Roots/Content_Website/LP-Headers/re-design/BF_Website_HeroBanner_M-08.png

EREPS is het European Register of Exercise Professionals en is een volledig onafhankelijk register van instructeurs, trainers en docenten werkzaam in de Europese fitnessbranche en is internationaal erkend.

Als een Personal Trainer een EREPS accreditatie heeft, betekent dit dat hij (diverse) opleidingen heeft gevolgd op het gebied van Fitness en Training en dat zijn kennis en vaardigheden zijn getoetst. Met een Personal Trainer met EREPS certificering heeft u bewezen kwaliteit in huis!

 

 

                                        

 

 

Fitnessinstructeur (Niveau 3)

De rol van een fitnessinstructeur of groepsfitnessinstructeur bestaat erin de fitnessdeelname van nieuwe en bestaande leden op te bouwen door middel van fitnesservaringen die aan hun behoeften beantwoorden. Een instructeur geeft fitnessles aan individuele personen met behulp van toestellen (fitnessinstructeur) of aan een groep door middel van fitnesslessen (groepsfitnessinstructeur). Beide soorten instructeurs hebben hetzelfde doel, namelijk veilige en doeltreffende oefeningen bevorderen en afleveren, maar afhankelijk van de specifieke situatie kunnen enkele bijkomende kennis, vaardigheden en competenties vereist zijn.

 

Personal Trainer (Niveau 4)

De rol van een personal trainer omvat het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van oefenings-/fysieke activiteitenprogramma's voor een reeks individuele klanten door informatie over de klant te verzamelen en te analyseren om de doeltreffendheid van persoonlijke oefeningsprogramma's te verzekeren. Een personal trainer moet potentiële klanten/leden ook actief aanmoedigen om deel te nemen aan en zich te houden aan regelmatige oefenings-/fysieke activiteitenprogramma's, door gebruik te maken van passende motiverende strategieën om dit te bereiken en hen te helpen bij gedragsverandering als gevolg daarvan.

 

Specialist in Bewegen voor Gezondheid (niveau 5)

Een Specialist in Bewegen voor Gezondheid kan lichaamsbeweging programmeren en begeleiden voor individuen (en groepen indien zij over deze voorafgaande bekwaamheid beschikken) met een reeks chronische gezondheidsaandoeningen waarvan volgens erkende stratificatie-instrumenten wordt vastgesteld dat zij een laag of matig risico lopen op een ongewenst voorval. Een Specialist in Oefenen voor Gezondheid is in staat om effectief te communiceren met medische en zorgprofessionals over de aandoeningen van de deelnemer, met gebruik van de juiste medische terminologie, en met begrip van de standaard behandelingsmogelijkheden voor de aandoening van een individu. Hij of zij moet een holistische benadering van het welzijn van zijn of haar cliënten hanteren, met adviezen over leefstijl, gezonde voeding en stressmanagement, naast oefeningen die relevant zijn voor de aandoening, medicatie en met respect voor de professionele grenzen.

 

Een Advanced Health & Exercise Specialist (niveau 6)

Een Advanced Health & Exercise Specialist heeft een taak die bestaat uit het ontwerpen, implementeren, uitvoeren/instructeren, evalueren en superviseren van oefen-/fysieke activiteitenprogramma's voor de algemene bevolking en voor speciale doelgroepen, door informatie over de cliënt te verzamelen en te analyseren om de doeltreffendheid en veiligheid van persoonlijke en groepsbewegingsprogramma's te verzekeren. De Advanced Health & Exercise Specialist houdt ook toezicht op andere fitnessprofessionals en neemt deel aan de uitvoering van activiteiten en programma's ter bevordering van lichaamsbeweging, alsook aan het beheer van de activiteiten van de club, teneinde de kwaliteit van de dienstverlening aan de leden of klanten te verzekeren en te verstrekken.