HERROEPINGS- RECHT

Wanneer je jouw lidmaatschap op onze website hebt afgesloten dan heb je altijd 14 dagen lang het recht om je lidmaatschap te herroepen. Als je het lidmaatschap niet gebruikt hebt in die periode, dan is deze herroeping kostenloos. Als je het lidmaatschap wel gebruikt hebt in deze periode, dan kan Basic-Fit naar rato (vanaf de activering van je lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

https://www.basic-fit.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-basic-fit-shared-library/default/dwe219876e/Roots/Content_Website/LP-Headers/re-design/BF_Website_HeroBanner-06.png

14 dagen herroepingsrecht

Je kunt het lidmaatschap herroepen door het modelformulier voor ontbinding in te vullen en naar ons te mailen (klantenservice@basic-fit.be) of dit ingevulde formulier op te sturen (Postbus 3124, 2130 KC Hoofddorp, Nederland).