Privacy Statement

Privacy beleid Basic-Fit

Algemeen

Als je een Basic-Fit abonnement hebt, een Basic-Fit abonnement wil afsluiten of uit interesse onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Privacywet’).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet a) welke gegevens wij van jou verwerken, b) waarom wij dat doen en c) hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan. Daarnaast wordt uitgelegd d) op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens door Basic-Fit.

Omdat wij een dynamisch bedrijf zijn in een zich snel ontwikkelende omgeving, is het van belang dat wij ons privacy beleid van tijd tot tijd actualiseren. De meest actuele stand van zaken vind je altijd op onze website. We adviseren je daarom deze pagina met enige regelmaat te bezoeken.

a) Welke van jouw gegevens worden door ons verwerkt?

Basic-Fit verwerkt persoonsgegevens. Volgens de Privacywet is een persoonsgegeven “iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn. Afhankelijk van je lidmaatschap, worden je persoonsgegevens opgeslagen in de bestanden van Basic-Fit Belgium BVBA of Mc Fitness Belgium BVBA (Laarbeeklaan 125, 1090 Jette). 

Jouw verzamelde gegevens uit de voorbedoelde bestanden kunnen wij ook combineren. Deze (gecombineerde) gegevens kunnen ook worden gedeeld tussen de Belgische ondernemingen van de Basic-Fit Groep.

Gegevens van onze (potentiële) leden

Bij het aangaan van een Basic-Fit abonnement verwerken wij in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer en je e-mailadres. 

Ook als je al een Basic-Fit abonnement hebt, blijven wij dit soort persoonsgegevens van jou verwerken. Bijvoorbeeld iedere keer wanneer je onze club bezoekt of wanneer je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt.

Gegevens van onze websitebezoekers

Van iedere bezoeker van onze website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Het kan daarbij gaan om persoonsgegevens die je op onder meer de contactpagina of de webshop zelf invult, zoals je e-mailadres, naam, thuis- of werkadres of een telefoonnummer.

Surf- en klikgedrag
Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres. 

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

Cookies
Een cookie is een kleine hoeveelheid data, die een server naar jouw browser stuurt, met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Op die manier kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen en weten we bijvoorbeeld in welke taal (Nederlands of Frans) je onze website wilt bekijken.

Onze website maakt gebruik van (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden. Basic-Fit heeft overigens geen toegang tot die cookies van derden.

b) Waarom verwerken wij je gegevens (doeleinden)?

Dienstverlening

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kan Basic-Fit haar diensten niet aan je leveren. We kunnen dan bijvoorbeeld geen lidmaatschapspas aanmaken, waardoor het verkrijgen van toegang tot een Basic-Fit club voor jou niet mogelijk zal zijn. Of als je ons een vraag hebt gesteld, dan kunnen we die niet beantwoorden. En zonder je gegevens is de informatie op onze website voor jou (niet goed) beschikbaar of worden bepaalde functies van die website onbruikbaar. 

Basic-Fit werkt samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de Privacywet. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

Wettelijke verplichting

Basic-Fit kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Marketing- en verkoopactiviteiten

Basic-Fit kan jouw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van marketing- en verkoopactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap) ten behoeve van haar eigen dienstverlening of van aan Basic-Fit gelieerde ondernemingen. Jouw gegevens worden dan gebruikt voor het doen van (gezamenlijke) aanbiedingen, zowel schriftelijk, telefonisch als elektronisch (onder meer via e-mail). 

Voor alle duidelijkheid: wij verkopen de persoonsgegevens van onze leden niet aan derden zodat zij die gegevens kunnen gebruiken voor hun direct marketing activiteiten!

(Markt)onderzoek- en analyses

Je persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren. 

Cookies
Met behulp van cookies kunnen wij bijvoorbeeld onze informatie en advertenties op webpagina’s van anderen laten afbeelden, zodat die pagina’s beter aansluiten bij jouw persoonlijke voorkeuren of interesses.

c) Hoe gaan wij om met jouw gegevens?

Beveiliging 
Basic-Fit zorgt voor een passende technische en organisatorische beveiliging van de gegevens van haar leden. Jouw gegevens zijn daarom niet voor alle medewerkers van Basic-Fit of derden in te zien. Daarnaast gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in ons privacy beleid is vastgelegd.

d) Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

Toegang
Ieder lid heeft recht op toegang van zijn of haar persoonsgegevens. Uiteraard kun je in jouw club opvragen, welke gegevens zij daar van jou hebben geregistreerd.

Mocht je daaraan niet voldoende hebben, dan kun je een verzoek tot toegang indienen door een gedagtekende en ondertekende brief te sturen naar Basic-Fit, Daalmeerstraat 18, 2131 HC Hoofddorp, Nederland, onder vermelding van “toegang verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van jouw geldige identiteitskaart. 

Verbetering
Ieder lid heeft ook het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten corrigeren als deze niet juist zijn. Ook dit kun je op jouw club laten doen. Mocht dat om wat voor reden ook niet lukken, dan kun je een gedagtekende en ondertekende brief sturen naar het hiervoor bedoelde adres in Nederland onder vermelding van “verbetering verzoek” en voorzien van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van je geldige identiteitskaart. Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst van je verzoek een schriftelijke reactie geven. 

Verzet
Wanneer je persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of dan noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kun je tegen dat gebruik bezwaar maken. Je kunt je daarom vooral verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor commerciële doeleinden, zoals direct marketing activiteiten alsook de verstrekking van jouw gegevens aan derden voor diezelfde direct marketing doeleinden. Dat kan zelfs, wanneer je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor dat gebruik. 

Mocht je er dus bezwaar tegen hebben dat Basic-Fit jouw persoonsgegevens gebruikt voor de onderstaande commerciële doeleinden, stuur dan een gedagtekende en ondertekende brief naar het hiervoor bedoelde adres in Nederland onder vermelding van “bezwaar gebruik gegevens”. Voorzie de brief van je naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van je geldige identiteitskaart. Wij zullen binnen 45 dagen na ontvangst van je bezwaar schriftelijk reageren. 

Vermeld duidelijk in je brief tegen welke vorm van gebruik van je persoonsgegevens je bezwaar maakt: 
- Basic-Fit direct mailing per post; en/of
- Commerciële e-mail, waaronder ook de nieuwsbrief of SMS berichten van Basic-Fit; en/of
- Telemarketing door Basic-Fit. 

Uiteraard doen wij er alles aan om jouw bezwaar zo snel als mogelijk is administratief te verwerken. Het kan enige tijd duren, voordat we dit hebben gedaan en het is dus mogelijk dat je in de tussentijd nog door ons wordt benaderd. 

Overigens kun je commerciële benadering via e-mail of SMS berichten veel eenvoudiger stoppen door de instructies te volgen die in het e-mail of SMS bericht staan vermeld!

Geen cookies
Jouw webbrowser zal – net als de meeste webbrowsers – automatisch cookies accepteren. Je kunt zelf de instellingen van jouw browser aanpassen. Afhankelijk van je browser en je machtigingen kun je er voor kiezen om alle cookies automatisch te weigeren. Als je hiervoor kiest, is er wel kans dat bepaalde functies van de websites die je bezoekt, waaronder de website van Basic-Fit, niet meer zullen werken of door jou niet meer te gebruiken zijn.

Voor de advertentiecookies van Google, kun je je op deze pagina afmelden: https://www.google.be/intl/nl/policies/technologies/ads/.

Oh, nog niet overtuigd?
Neem anders een dagpas en kom een keer vrijblijvend sporten!

Dagpas