Gedragscode Fitnessector

Basic-Fit heeft zich verbonden tot naleving van de Gedragscode Fitnesssector.

https://www.basic-fit.com/on/demandware.static/-/Library-Sites-basic-fit-shared-library/default/dw1a673f3f/Roots/Content_Website/LP-Headers/re-design/BF_Website_HeroBanner-07.png

Gedragscode Fitnesssector

Je kunt de Gedragscode raadplegen op www.basic-fit.com/nl-be, aan de balie in onze club, of via de link https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Gedragscode-fitness.pdf.

Basic-Fit aanvaardt tevens de buitengerechtelijke regeling van geschillen van de Consumentenombudsdienst, indien je daar als lid een beroep op wenst te doen. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling kun je vinden op https://www.consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk.

De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst zijn:
North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 1
1000 Brussel
tel: +32 2 702 52 00
fax: +32 2 808 71 20
e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be
web: https://www.consumentenombudsdienst.be